TILITOIMISTOPALVELUT

Haluan tarjota laajaa kokemustani yrittäjän eduksi.

Ota Yhteyttä

YRITYS

Toimiva yhteistyö yrityksen ja tilitoimiston välillä ei vaadi samalla paikkakunnalla sijaintia. Neuvontakin sujuu vaivattomasti sähköpostilla tai puhelimitse. Halutessasi paperittoman taloushallinnon, sekin onnistuu, koska kehitän menetelmiäni koko ajan.

Taloushallinnon kokemusta minulle on kertynyt jo 10 vuotta. Ja tällä alalla tietotaidon päivittämistä on tehtävä koko ajan. 

Kokemusta on myös monista projekti- ja hankekirjanpidoista, niin yrityksien kuin yhdistyksienkin osalta.

TILITOIMISTOPALVELUT

♦ Yrityksen perustaminen

♦ Kirjanpito (kaikki yritysmuodot)

♦ Tilinpäätökset ja veroneuvonta

♦ Palkkahallinto

♦ Laskutus ja maksuliikenne


040 507 1566

TIETOA


AUKIOLOAIKA

ma - pe 7.30 - 15.00

Tarvittaessa myös muina aikoina

Tietosuojaseloste asiakas- ja markkinointirekisteri

Tilipalvelu Anne Harjunen

1 Rekisterinpitäjä/yhteyshenkilö

Tilipalvelu Anne Harjunen

Moisionkatu 1

81700 Lieksa

2707239-7

info@tilipalveluanneharjunen.fi

0405071566

(jäljempänä ’Rekisterinpitäjä’)

2 Rekistereiden nimet

Rekisterinpitäjän asiakas- ja markkinointirekisterit

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee sivustojen käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka

käyttäjät ovat itse toimittaneet sivustoilla olevilla yhteydenotto/tarjouspyyntö -lomakkeilla tai

sivuston kautta sähköpostilla.Henkilötietojen keräämisen kautta voimme myös lähettää yhteystietonsa jättäneille kohdennettuja yhteydenottoja ja markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, voi käyttäjä pyytää henkilökohtaisesti ja kirjallisesti tietojensa käyttämisen tai niiden poistamisen.

Verkkosivustojen lomakkeella kerättävät tiedot:

-yrityksen y-tunnus

-sähköposti

-puhelinnumero

4 Rekisterin tarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän palveluiden myyntiin ja tuottamiseen, liiketoiminnan

kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja viestintään.

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja

käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5 Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei myy, vaihda tai muutoin luovuta rekisteröityjen tunnistamiseen liittyviä tietoja ulkopuolisille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja, voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa, valikoimilleen yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun ja osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännönvaatimuksia. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

6 Turvallisuus ja hyväksyntä

Rekisterin tiedot on suojattu teknisesti ja hallinnollisesti. Sivustoa käytetään järjestelmillä, jotka on suojattu salasanalla ja palomuureilla. Tietojen käyttöoikeus on vain Rekisterin pitäjällä. Ainoastaan Rekisterinpitäjällä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Sivustojen käyttäjä antaa henkilötiedot toimittamalla Rekisterinpitäjälle tai kolmannelle osapuolelle oikeuden käyttää tietoja tässä selosteessa kuvaillulla tavalla. Rekisterinpitäjän sivustoa käyttämällä annettu hyväksyntä koskee ainoastaan sivustolla annettuja käyttäjätietoja.

Tämä tietosuojaseloste koskee vain Rekisterinpitäjän verkkosivustoa. Sivusto voi sisältää

linkkejä kumppaniemme tai kolmansien osapuolien sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojasta tai niiden käyttöehdoista.

7 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.

Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään

koskevat tiedot rekisteristä.

8Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.05.2018.


lisää...